Logo CONSOFT

Lider în România în promovarea celor mai bune soluţii integrate de proiectare pentru construcţii civile şi arhitectură.

Module AxisVMRC1 – Armarea plăcilor, diafragmelor, învelitorilor şi a plăcilor curbe subţiri

Calculul armăturii elementelor plane se poate face conform următoarelor standarde: Eurocod, Eurocod [RO], STAS etc.

Programul determină cantitatea necesară de armătură în secţiune în zona întinsă şi comprimată.

Rezultatele sunt următoarele: axi, axs, ayi, ays
Aria de armătură totală pe direcţia x: Ax = axi + axs
Aria de armătură totală pe direcţia y: Ay = ayi + ays

Rezultatele dimensionării pot fi vizualizate atât tabelar cât şi grafic.

În urma determinării ariei de armătură necesară se poate defini aria de armătură efectivă. Cu aria de armătură efectivă programul determină deschidererea fisurilor pentru plăci, şaibe şi învelitoare.

Cu aria de armătură efectivă se pot calcula săgeţile în domeniul neliniar pentru plăci.


RC2 – Armarea stâlpilor şi grinzilor

Calculul armăturii stâlpilor şi grinzilor se poate face conform următoarelor standarde: Eurocod, Eurocod [RO], STAS etc.

Armare stâlp

Programul verifică armăturile din stâlp. Se poate defini secţiunea stâlpului, materialul stâlpului şi al armăturii şi lungimea de flambaj. Calculele se fac automat şi ne sunt prezentate diagramele de interacţiune N-M spaţial şi în plan. Se calculează solicitările (Mdy, Mdz, Nd) şi se verifică dacă sunt în interiorul suprafeţei de interacţiune. Dacă într-o situaţie nu este îndeplinită condiţia, atunci secţiunea cu armarea respectivă nu este corespunzătore.

Forţele axiale, momentele şi excentricităţile de pe capetele inferioare şi superioare ale barelor selectate sunt reprezentate în tabel.


 

Armare grindă

Programul se poate folosi pentru dimensionarea grinzilor cu secţiune constantă sau variabilă: secţiuni dreptunghiulare şi secţiuni dreptunghiulare cu placă. Grinda pe porţiunea analizată are secţiune constantă şi este din acelaşi material. Calitatea oţelului considerat este acelaşi atât pentru armarea inferioară cât şi superioară.

Armarea transversală se poate considera din material diferit faţă de cel din armarea longitudinală.

Programul pentru fiecare ipoteză de încărcare şi secţiune determină diagrama de momente dilatată şi aria de armătură întinsă şi comprimată.

Din cauza fisurilor înclinate armătura întinsă rezultată din M/z se va majora. Majorarea se obţine printr-un calcul efectuat pe diagrama de momente dilatată.

Programul determină pe diagrama dilatată de momente valoarea minimă (Mmin ≤ 0) şi maximă (Mmax ≥ 0) pentru care calculează aria de armătură întinsă şi comprimată. Pe diagrama de armare, armătura întinsă este reprezentată cu linie albastră iar cea comprimată cu linie roşie.

Programul face verificarea grinzii la forţa tăietoare asociată mecanismului de plastifiere!

Se poate defini armarea longitudinală efectivă şi poziţia articulaţiilor plastice pe grindă. Cu aceste informaţii, se determină armarea transversală necesară pentru preluarea forţei tăietoare asociate mecanismului de plastifiere.

RC3 – Verificare la străpungere şi determinarea forţei tăietoare capabile pentru plăci

Verificarea la străpungere se poate face conform următoarelor standarde: Eurocod, Eurocod [RO], STAS etc.

Pe baza grosimii utile a plăcii şi secţiunii stâlpului se determină perimetrul critic de străpungere.

Programul ţine cont de golurile şi marginile care sunt la distanţă mai mică decât şase ori grosimea utilă a plăcii. Secţiunile concave de stâlp se consideră ca şi secţiuni convexe.


RC4 – Dimensionarea fundaţiilor izolate şi continue

Dimensionarea fundaţiilor se poate face conform următoarelor standarde: Eurocod, Eurocod [RO] etc.

Programul dimensionează fundaţii izolate şi continue dreptunghiulare, în trepte sau prismatice.

În cadrul dimensionării se calculează armarea, se verifică străpungerea şi alunecarea pe teren a fundaţiei. Se poate determina şi tasarea fundaţiei.

O parte a parametrilor geometrici se pot introduce ca şi date de intrare, dar aceste elemente le poate determina şi programul. Programul pe baza solicitărilor şi a terenului de fundare determină iterativ dimensiunile în plan ale fundaţiei. Pe baza dimensiunilor efective pentru fiecare combinaţie şi ipoteză de încărcare se verifică aria încarcată centric Aeff, se determină solicitarea de dimensionare, capacitatea portantă, tasarea (pentru ipoteze de încărcare şi combinaţii de încărcări pentru SLS), lunecarea, eficienţa şi aria de armatură necesară pentru forfecare.

După definirea parametrilor programul afisează fundaţia dimensionată, stratificaţia terenului, cercurile de armare şi cotele aferente.


CBX – Dimensionarea planşeelor COBIAX

Dimensionarea planşeelor COBIAX se poate face conform următoarelor standarde: Eurocod, DIN 1045-1, SIA etc.

Dacă programul include şi modulul COBIAX (CBX), în planşee se pot poziţiona elemente COBIAX (sfere din plastic) pentru economisirea betonului şi scăderea greutăţii proprii al planşeului, cu ajutorul cărora putem proiecta structuri cu deschideri mai mari decât cu planşee din beton armat solid.

PS1 – Dimensionarea grinzilor posttensionate

Dimensionarea grinzilor posttensionate se poate face conform următoarelor standarde: Eurocod, Eurocod [RO] etc.

În elementele de bară sau nervură se pot plasa cabluri de tensionare spaţiale. După definirea parametrilor şi a etapelor tensionării, programul determină încărcările şi pierderile de tensiune aferente momentului de blocare la capete. După analiza statică din solicitările de dimensionare programul determină pierderile de tensiune şi încărcările aferente de lungă durată din post-tensionare.

Pentru poziţia cablurilor în fiecare secţiune se poate întocmi un tabel.

SD1 – Dimensionarea structurilor metalice

Dimensionarea elementelor metalice se poate face conform următoarelor standarde: Eurocod, Eurocod [RO], STAS etc.

În această situaţie, modulul de dimensionare a structurilor metalice din programul AxisVM, se bazează pe metodele de calcul manuale aplicate la structurile spaţiale.

Modulul de dimensionare se poate utiliza la:

 • profile laminate I
 • profile sudate I
 • ţeavă dreptunghiulară
 • ţevi
 • profile laminate I cu o singură axă de simetrie
 • profile T
 • secţiuni dreptunghiulare pline
 • secţiuni circulare pline
 • profile oarecare, cu unele limitări

Pentru profilele oarecare direcţiile principale trebuie să coincidă cu axele locale y şi z.

Modulul dintre elementele cu secţiune de clasa 4 (secţiuni cu două axe de simetrie şi secţiuni simetrice faţă de axa slabă) dimensionează profilele I şi ţevile dreptunghiulare (inclusiv chesoane). Programul determină caracteristicile secţionale aferente încovoierii pure şi solicitării axiale din care determină eforturile capabile. Aceste caracteristici secţionale se găsesc în tabelele de dimensionare a elementelor de oţel dar sunt afişate şi în fereastra de verificare a elementelor.

Programul consideră că secţiunile nu conţin slăbiri (găuri sau goluri) şi nu sunt mai groase de 40mm. Se presupune că secţiunea este constantă sau liniar variabilă. Se mai presupune că profilele cu o singură axa de simetrie sunt încărcate în planul de simetrie iar planul de încovoiere coincide cu planul de simetrie. Pentru barele şi zăbrelele din profilele oarecare (profile fără axa de simetrie) sunt efectuate numai verificările de rezistenţă.

SD2 – Verificarea îmbinărilor cu şurub

Verificarea îmbinărilor cu şurub se poate face conform următoarelor standarde: Eurocod, Eurocod [RO] etc.

Cu ajutorul programului pentru încărcări statice se pot efectua următoarele analize:

 • trasare diagramă moment-curbură pentru îmbinare, conform EC3 (Part 1.8 Design of Joints)
 • moment încovoietor capabil (MRd) îmbinare, rigiditate iniţială (Sj,init) îmbinare

Cu ajutorul programului se pot analiza următoarele îmbinări:

 • legătură grindă – stâlp colţ de cadru
 • legătură grindă – stâlp
 • legătură grindă – grindă

Secţiunile barelor pot fi din profile laminate sau alcătuite prin sudură. Flanşa de capăt este fixată pe talpa profilului stâlpului. Unghiul grinzii trebuie să fie maxim ± 30°. Secţiunea grinzii trebuie să se încadreze în clasele de secţiune 1, 2 sau 3. Forţa axială din grindă nu poate să depăşească 5% din Npl,Rd.

Programul calculează diagrama de moment-rotire, momentul capabil (MrD) al îmbinării, rigiditatea iniţială (Sj,init) a îmbinării. Se afisează mesaj de atenţionare dacă momentul încovoietor capabil este mai mic decât momentul încovoietor de dimensionare.

Programul ţine cont la dimensionarea îmbinării de forţa axială, forţa tăietoare, momentul încovoietor. Pentru fiecare ipoteză sau combinaţie de încărcare, momentul încovoietor capabil MrD, este diferit. Condiţia MrD ≥ Msd trebuie să fie satisfăcută pentru fiecare ipoteză sau combinaţie de încărcare.

SD9 – Optimizarea profilelor metalice

Optimizarea secţiunilor structurilor metalice face elementele modelate şi dimensionate mult mai eficiente prin setarea fină a dimensiunilor profilelor şi astfel reducând greutatea structurii.

Pot fi optimizate secţiunile barelor de metal. Optimizarea este efectuată cu o metodă conservatoare, caută un optim pentru o serie dată de eforturi. Sunt disponibile trei obiective:

 • Greutatea mimimă
 • Lăţimea minimă
 • Înălţimea minimă

Sunt efectuate următoarele verificări:

 • rezistenţă
 • flambaj
 • flambaj lateral
 • flambajul inimii

Toate verificările pot fi activate sau dezactivate cu excepţia rezistenţei.

Profilele de optimizare pot fi selectate din catalogul de profile sau pot fi definite prin parametri geometrici pentru un anumit tip de profil (lăţime, înălţime etc.)

Orice parametru poate fi blocat, reducând optimizarea la parametri liberi.Sunt efectuate următoarele verificări:

 • rezistenţă
 • flambaj
 • flambaj lateral
 • flambajul inimii

Toate verificările pot fi activate sau dezactivate cu excepţia rezistenţei.

Profilele de optimizare pot fi selectate din catalogul de profile sau pot fi definite prin parametri geometrici pentru un anumit tip de profil (lăţime, înălţime etc.)

Orice parametru poate fi blocat, reducând optimizarea la parametri liberi.

TD1 – Dimensionarea structurilor din lemn

Dimensionarea structurilor din lemn se poate face conform următoarelor standarde: Eurocod, Eurocod [RO] etc.

Modulul se poate utiliza pentru secţiuni dreptunghiulare (lemn cu secţiune plină, lemn lamelar încleiat (Glulam), LVL, altele) şi secţiuni circulare pline.

Dimensionarea (verificarea) elementelor de lemn se poate efectua pentru ipoteze de încărcare, combinaţii de încărcări definite în tabelul combinaţiilor de încărcări, diagrame înfăşurătoare şi combinaţii de dimensionare. Dacă sunt definite grupe de încărcări cu ipoteze de încărcare, dimensionările (verificările) sunt efectuate pentru combinaţiile ULS generate.

În baza de date a programului au fost introduse datele standardizate pentru lemnul cu secţiune plinã, Glulam şi LVL. Clasificarea lemnului cu secţiune plină se face conform EN 338 iar pentru Glulam, conform EN 1194.

Ipoteze de dimensionare:

 • Secţiunile nu sunt slăbite
 • Secţiunea este constantă (dreptunghi, cerc) sau liniar variabilă (dreptunghi cu inălţime variabilă)
 • Fibrele sunt paralele cu axa locală x a barei. Dacă grinda este cu secţiunea variabilă fibrele sunt paralele cu muchia inferioară sau superioară
 • În cazul barelor încovoiate planul dominant pentru încovoiere este planul x-z
 • Pentru încovoiere axa y să fie mai puternică (Iy ≥ Iz)
 • În cazul Glulam straturile sunt paralele cu axa locală y a secţiunii
 • În cazul LVL straturile sunt paralele cu axa locală z a secţiunii

SE2 – Analiză dinamică Pushover

Este o analiză statică neliniară avansată dirijată de deplasări, de mărimea unor variabile şi cu o încărcare constantă sau o combinaţie de încărcări. În primul rând se utilizează la proiectarea structurilor disipative sau la analiza comportamentului seismic al structurilor. Încărcările şi deplasările nodului de control sunt calculate şi reprezentate în fiecare pas. În continuare este reprezentată curba capacităţii structurii şi în funcţie de normativele din vigoare, calculează valoarea deplasării ţintă.

Încărcările Pushover sunt calculate conform Eurocode 8 (EN 1998-1:2004). Pentru generarea încărcării, programul foloseşte rezultatele (valori şi vectori proprii) analizei modale.

Se pot determina curbele de capacitate Pushover caracteristice şi deplasările maxime pentru încărcările seismice.

SWG – Generator de încărcări din vânt şi zăpadă

Incărcări din zăpadă

AxisVM poate calcula şi aplica pe structură încărcările din zăpadă.

Încărcările din zăpadă sunt generate automat de program, conform regulilor a diverse normative şi anexele aplicabile.

Încărcările din zăpadă pot fi poziţionate pe panouri de încărcare în diferite planuri. În primul pas se va genera o ipoteză temporală de încărcare din zăpadă a cărei nume se poate defini. Dacă în normativ se cere o verificare excepţională, se va genera şi o ipoteză excepţională într-o grupare excepţională. După definirea panourilor de încărcare şi definirea parametrilor încărcării programul înlocuieşte automat ipoteza temporală cu ipotezele necesare şi generează toate încărcările statice necesare.

Incărcări din vânt

AxisVM poate calcula şi aplica pe structură încărcările din vânt.

Încărcările din vânt sunt generate automat în program, conform regulilor a diverse normative şi anexele aplicabile.

Încărcările calculate sunt relevante doar în cazul anumitor tipuri de structuri descrise în normativ. Nu este recomandată utilizarea acestei metode automate în cazul altor geometrii.

Încărcările din vânt pot fi poziţionate pe panouri de încărcare în diferite planuri. În primul pas se va genera o ipoteză temporală de încărcare din vânt a cărei nume se poate defini. După definirea panourilor de încărcare şi definirea parametrilor încărcării programul înlocuieşte automat ipoteza temporală cu ipotezele necesare şi generează toate încărcările statice necesare.

DYN – Analiza dinamică Time History

Funcţiile de acceleraţie sunt utilizate la determinarea acţiunilor seismice. În acest caz este necesară o accelerogramă, cu ajutorul căreia putem examina impactul cutremurului asupra structurilor. Avantajul acestei metode, faţă de metoda cu spectrele de răspuns, este că oferă rezultate mai precise şi ia în considerare proprietăţi neliniare.

Pentru analiza dinamică se pot defini încărcări dinamice şi funcţii de acceleraţii. Funcţiile de acceleraţii se pot utiliza şi la analiza seismică. Funcţiile de acceleraţii înregistrate se vor aplica pe reazemele modelului pentru analiza seismică. Această metodă, comparativ cu analiza spectrală, furnizează rezultate mai precise şi poate ţine cont şi de proprietăţile neliniare (reazeme care lucrează numai la compresiune, zăbrele care preiau numai întindere). Dezavantajul este că nu se poate combina automat cu alte efecte.

Pentru încărcările dinamice şi acceleraţii se pot defini funcţii care descriu relaţia timp-intensitate de încărcare. Editorul de funcţii se poate accesa din fereastra de încărcare dinamică. Definirea funcţiei se face într-un tabel cu operaţiile deja cunoscute. După definirea perechilor de valori, funcţia se va afişa şi grafic. Graficul funcţiei se poate tipări. Dacă se doreşte utilizarea funcţiei în mai multe modele, aceasta se poate salva în biblioteca de funcţii. Funcţiile vor fi salvate în directorul dfn, ca şi fişiere cu extensia .dfn. În editorul de funcţii este posibilă editarea şi redenumirea funcţiilor mai vechi.

IFC – Interfaţă IFC 2.0/2x2/2x3/2x4

Din fişierul IFC citeşte elementele (perete, placă, stâlp, grindă, acoperiş) modelului arhitectural. Obiectele importate se pot afişa ca şi un model 3D a cărui puncte şi linii se pot utiliza la editarea modelului. Importarea modelelor BIM este posibilă din următoarele programe: ArchiCAD,

AutoDesk Architectural Desktop, Revit Structure, Revit Building, Nemetscheck Allplan, Bocad şi Tekla Structures. La importul IFC programul dă posibilitatea citirii modelului arhitectural sau a schemei statice.

DXF – Interfaţă 3D DXF

Dintr-un fişier cu format DXF, se citeşte reţeaua formată din linii, arce şi cercuri. Fişierul DXF poate fi în format AutoCAD 12, 13, 14 şi 2000. Fişierul importat cu toate layerele se va introduce în Managerul de folii care păstrează legătura cu fişierul DXF original.

Dacă data fişierului DXF se schimbă la deschiderea modelului, se poate opta pentru reîmprospătarea foliilor din model.

PDF – Import 3D PDF

Import de desene din fişiere PDF ca un strat de fundal sau ca linii AxisVM.

Sunt procesate doar linii, curbe şi obiecte text, imaginile şi celelalte tipuri de elemente sunt ignorate.

ALP – Export AllPlan

Export de fişier Allplan ASF, care include datele armăturii calculate sau asociate domeniilor selectate. Datele armării sunt salvate în fişiere individuale pentru fiecare domeniu (Nume_001.asf, ...). Aceste fişiere se pot deschide ulterior în acelaşi timp în Allplan. Se pot selecta rezultatele care să fie exportate: armătura necesară (calculată), armătura efectivă (asociată) sau armătura care are valoarea mai mare din aceste două.

TI – Interfaţă pentru Tekla Structures

Legătură integrată a programului Tekla Structures cu AxisVM.

Legătura între cele două programe este asigurată de un server COM care comandă din exterior programul AxisVM. Pentru asigurarea legăturii trebuie înregistrat serverul COM în baza de date a sistemului de operare (Registry), pe de altă parte trebuie pregătit programul Tekla Structures. Programul AxisVM efectuează aceste operaţii automat la instalare. Dacă în programul Tekla Structures încă nu este instalată înregistrarea, trebuie efectuată încă odată după instalarea programului.


MT – Analiză pe mai multe nuclee şi pe mai multe fire

Cu ajutorul acestui modul se pot utiliza procesoare cu mai multe nuclee. Astfel se reduce timpul de calcul cu până la 10 ori. Modulul funcţionează pentru rezolvarea sistemelor de acuaţii, generarea reţelelor, calculul parametrilor secţiunilor, determinarea solicitărilor de dimensionare, calculul cantităţilor de armătura şi alte calcule.

DM – Utilizarea programului şi documentaţie în diferite limbi

Acest modul permite utilizarea programului în următoarele limbi:

 • engleză
 • maghiară
 • germană
 • română
 • italiană
 • sârbă
 • olandeză
 • franceză
 • cehă
 • slovacă

X64 – Versiune nativă pe 64 de biţi

Începând cu versiunea 12 a programului AxisVM, avem disponibil programul pe 64 de biţi, astfel se paote utiliza toată memoria calculatorului.

Este foarte important să avem acces la cât mai multă memorie, deoarece accelerează durata analizei considerabil.

Versiunea pe 64 de biţi a programului AxisVM12 rulează doar pe siteme de operare pe 64 de biţi. Are acces direct la memoria fizică, astfel nu sunt necesare setări suplimentare.

CONSOFT
 • Distribuitor autorizat ARCHICAD, AxisVM, Tekla Structures
 • Suport tehnic şi consultanţă
 • Proiectare
 • Training
Newsletter

ARCHICAD & ARTLANTIS: Informaţii comerciale: 0744 562 474, 0752 249 373 Informaţii tehnice: 0746 258 811, 0744 562 474, suport@archicad.ro
AXISVM & TEKLA STRUCTURES: Informaţii comerciale: 0745 656 802, 0758 240 701 Informaţii tehnice: 0758 240 701, 0745 656 802, suport@axisvm.ro