Noutăți în AxisVM X6

Fiecare versiune a AxisVM include funcțiuni noi și îmbunătățite dezvoltate parțial pe baza feedback-ului utilizatorilor. Cu eficiența sporită a AxisVM X6 modelarea complexă și consumatoare de timp este acum mai ușoară și mai rapidă.

CARACTERISTICI GENERALE

Majoritatea comenzilor și setărilor AxisVM sunt puse la dispoziție direct printr-un câmp simplu de căutare. Această funcție găsește literele tastate și în interiorul expresiilor, dar elementele care încep cu ele apar mai întâi în listă. Conținutul listei depinde de fila activă a ferestrei principale AxisVM, de ex. fila Statică permite selectarea componentelor rezultatelor, în timp ce fila Elemente nu. Cazurile de încărcare pot fi selectate în ambele file.

Alte funcții sunt: ​​găsiți elementul după număr (sau nume). Selectarea elementelor după valoarea proprietății (material, secțiune transversală, lungime, excentricitate, grosimea domeniului, aria domeniului), după valoarea unei componente rezultate sau cu condiții multiple.
 • Dispuneri speciale ale ferestrelor de dialog

Tipuri de vizualizări predefinite pentru fiecare sub-fereastră

 • Filtru de selecție îmbunătățit

Selectarea filtrării după tipul de domenii speciale (nervuri, fâșii cu goluri, XLAM etc.).
Filtrul reține cea mai recentă setare.

 • Elemente logice după tipul domeniilor speciale

Elementele logice au fost create de tipul elementelor finite sau de rolul arhitectural al domeniilor. X6 creează elemente logice și în funcție de tipul de domeniu special.

Această funcție selectează muchiile conectate la un singur domeniu, ceea ce face mai ușor să găsiți probleme, unde elementele rețelei nu se potrivesc între doi pereți (sau un perete și o placă).

 • Personalizarea simbolurilor grafice

Culoari și dimensiuni personalizabile pentru articulațiile de la la capătul de grinzilor/nervurilor și pentru articulațiile pe muchie.
Culoarea și grosimea liniei personalizabile pentru axele logice și excentrice ale grinzilor și nervurilor.
Culoarea și dimensiunea fontului implicit personalizabile pentru diferite etichete (numărul nodului, materialul, secțiunea transversală etc.)

 • Copierea/mutarea barelor virtuale cu elementele de bază.

 • Copierea axelor

Este mai ușor să definiți axe diferite pe fiecare etaj, copiind și ajustând un sistem de axe existent.

CONEXIUNE CU ALTE PROGRAME

 • Componente noi de AxisVM pentru Rhino/Grasshopper

Plugin nou pentru generarea de rețele parametrice de suprafață.

 • Modulul SAF importă și exportă și încărcări (modulul SAF)

 • Modulul Tekla importă și exportă articulațiile de la capătul grinzilor, articulațiile pe muchie și reazeme nodale și liniare (modulul TI)

ELEMENTE

 • Secțiuni noi parametrice: I dublu împănat, I cruce de Malta, SFB, IFB, profiluri HSQ simetrice și asimetrice

 • Grinzi excentrice

Excentricitățile ey și ez definite de un punct de aliniere pe dreptunghiul de delimitare al secțiunii transversale sau introducând valori personalizate. Excentricitatea unei grinzi plasate pe alte grinzi este calculată și actualizată automat. Rigiditatea conexiunii excentrice poate fi, de asemenea, controlată.

 • Fundație pe mediul elastic tip Winkler-Pasternak

Tip nou de reazem de suprafață cu un strat de forfecare

 • Element liniar nou cu 7 grade de libertate (modul nou 7DOF)

Acest nou element liniar are un al șaptelea grad de libertate (torsiune împiedicată) și poate urma deformarea în afara planului secțiunilor transversale sau a eforturilor suplimentare cauzate de torsiunea împiedicate.

 • Copierea valorilor de rigiditate a reazemelor nodale dintr-un tabel Excel în AxisVM

ÎNCĂRCĂRI

 • Ipotezele de încărcare pot fi selectate dintr-o listă verticală structurată din fila Încărcări

 • Funcții noi de împărțire a încărcării

Împărțirea încărcărilor existente în funcție de etaje sau axe.

 • Afișarea încărcărilor de suprafață codificate prin culori ale tuturor ipotezelor de încărcare ale unui grup de încărcări într-o singură vizualizare

 • Generarea încărcărilor din vânt dintr-un model CFD (modul nou CFD)

Exportați modelul printr-un fișier STL pentru analiza computerizată a tunelului de vânt, apoi importați valorile presiunii nodale printr-un fișier special și convertiți-l în încărcări statice sau dinamice.

 • Afișarea încărcării din zăpadă și vânt cu coduri de culori
 • Aplicarea încărcărilor concentrate sau distribuite excentrice pe grinzi și nervuri

În locul definirii momentelelor, încărcările pot fi create cu o excentricitate ey și ez.

 • Opțiuni pentru gestionarea încărcărilor multiple

Controlarea încărcărilor cu intensități diferite sau egale plasate în aceeași poziție.

 • Culoarea implicită a încărcărilor de suprață și liniare poate fi personalizată
 • Reguli pentru generarea combinațiilor personalizate în tabelul combinațiilor grupurilor de încărcări de dimensionare

Fiecare rând definește o regulă care face ca grupurile de încărcări să acționeze simultan sau să conducă acțiuni împreună sau să fie excluse din combinațiile de dimensionare.

 • Definirea direcției spectrelor pentru analiza seismică
 • Definirea încărcărilor mobile pe panourile de încărcare
 • Opțiune de afișare transparentă pentru panourile de încărcare
 • Extinderea selecției la încărcări cu aceeași intensitate a componentei de sarcină

ANALIZĂ

 • Obținerea unei forme imperfecte din forma (formele) de flambaj (modul nou IMP)
 • Analiză neliniară cu armătură calculată din rezultatele neliniare ale combinațiilor USL

În versiunile anterioare erau disponibile doar două opțiuni: Armare efectivă/Armare calculată din forțe interne critice.

REZULTATE ȘI RAPOARTE

 • Afișarea rezultatelor în vizualizarea randată

 • Vizualizarea randată poate afișa distribuția tensiunii normale în secțiunea transversală a unei grinzi

 • Vizualizarea randată poate afișa simultan componentele superioare și inferioare ale solicitărilor de suprafață, cantităților de armare, valorilor lățimii fisurilor (modulul RC1)

 • Selecție nouă automată a combinației de dimensionare

Semi-automat permite alegerea unei combinații SLS pentru ca rezultatele să fie calculate dintr-o combinație SLS. Combinația corectă este selectată automat în alte cazuri.

 • Filtrarea selecției după orice componentă rezultată

A se vedea linia de comandă inteligentă.

 • Mod de afișare a culorilor bicolor (pozitiv/negativ)

Setarea a două intervale pentru (min – 0) și (0 – max) în albastru și roșu.

 • Opțiune nouă pentru legenda de culori

Se pot ascunde etichete pentru valori peste sau sub interval.

 • Funcție nouă la căutarea valorilor minime/maxime

Selectați care extrema (minimă sau maximă) ar trebui afișată. Păstrarea selecției ajută la utilizarea comenzii Afișați numai elementele selectate pe elementele cu valori extreme.

DIMENSIONARE

 • Suport pentru NAD norvegian pentru Eurocod

 • Calculul detaliat al structurilor metalice include parametrii efectivi ai secțiunii transversale și reazeme laterale (modulul SD1)

 • Îmbunătățirea vitezei la dimensiunarea grinzilor din beton armat prin rularea pe mai multe fire (modulul RC2)
 • Tabelele de eficiență pentru stâlpi din beton armat, pereți din beton armat și pereți de zidărie în Tabel (modulele RC2, RC5, MD1)
 • Componenta eficienței și diagrame pentru stâlpi din beton armat (modulul RC2)

 • Calculul armăturii necesare pentru planșee mixte (modulul RC1)

 • Tabel nou pentru cantitatea de armare calculată pentru fiecare domeniu (modulul RC1)

 • Dimensionarea pereților din beton armat la forfecare (modulul RC5)

 • Breviar de calcul de dimensinare a stâlpilor din beton armat (modulul RC2)

 • Ferestre predefinite pentru verificarea armăturii stâlpului (modulul RC2)

 • Valorile eforturilor personalizate pentru verificarea stâlpilor din beton armat sunt salvate împreună cu stâlpul (modulul RC2)
 • Eforturile personalizate pentru verificarea stâlpului pot fi importate prin clipboard (modulul RC2)