Regulament general al tombolei „Câștigați un monitor Lenovo

1. Organizator

Tombola este concepută și administrată de către BIMTRAINING SRL și se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile în România.

2. Înscrierea în tombolă

Înscrierea în tombolă se face automat dacă vă înregistrați și participați la oricare dintre cursurile Archicad organizate între 01.03.2021 și 31.05.2021 de BIMTRAINING SRL. Prezența este validă odată cu plata aferentă a înscrierii și confirmarea prezentării la curs de către trainer. Înscrierile a căror prezență nu este confirmată vor fi considerate invalide și nu vor participa la tombolă. Organizatorul consideră înscrierea la tombolă ca o acceptare implicită a acestui regulament și consideră orice date cu privire la participant adevărate și corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

3. Dreptul de participare

Poate participa la tombolă orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 18 ani, indiferent de sex, naționalitate sau religie. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la tombolă membrii echipei organizatoare, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ale acestora.

4. Premii

Premiile acordate sunt descrise în evenimentele/imaginile utilizate pentru promovarea tombolei. În cadrul acestei tombole, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte. Este exclusă prin regulament posibilitatea câștigării ambelor premii de către aceeași persoană. Sunt exculse prin regulament înscrierile care beneficiază de gratuitate. Extragerea se va derula prin folosirea serviciilor oferite de portalul www.random.org.

5. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți. Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în această tombolă, ori pentru consecințele care decurg din această acțiune.

6. Regulamentul tombolei

Participarea la această tombolă implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicare. Regulamentul tombolei este întocmit în conformitate cu legile din România.

7. Contact

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa contact@bimtraining.ro.