Full

Tekla Structures, Full este o configurație completă care conține funcționalități pentru toate disciplinele de proiectare pentru construcții. Utilizatorii pot crea modele 3D compuse atât din structuri de oțel, cât și din structuri de beton, pot genera date utilizate în timpul fazelor de fabricație și de montaj, pot comunica și gestiona informații de la livrare până la instalare, precum și urmări situația proiectului.

Funcția de modelare permite utilizatorilor:

 • Vizualizarea modelelor Tekla Structures (toate materialele și profilele)
 • Crearea și modificarea axelor
 • Modelarea pieselor și buloanelor (indiferent de material)
 • Crearea sudurilor
 • Adăugarea încărcărilor la un model
 • Modelarea armăturilor
 • Crearea ansamblelor din piese de oțel
 • Crearea unităților de piese turnate din beton
 • Crearea nivelurilor ierarhice de asamblare
 • Crearea detaliată a conexiunilor (de oțel și de beton)
 • Crearea conexiunilor automat presetate
 • Crearea secvențelor de montaj
 • Vizualizarea informațiilor modelului în 4D (plan simulat)
 • Atribuirea și administrarea graficelor etapelor de construcție
 • Întocmirea planului de sarcini programate la obiecte în model
 • Marcarea/numerotarea automată a pieselor

Funcțiile fluxului de lucru permit utilizatorilor:

 • Gestionați informațiile procesului de construcție pentru componentele clădirii
 • Creați-vă propria Structură detaliată orientată pe activități (WBS) mult mai ușor și rapid
 • Gestionați ciocnirile mult mai bine și mai rapid

Funcția de ieșire permite utilizatorilor:

 • Personalizarea indicatoarelor și extraselor
 • Crearea desenelor de beton armat monolit cu schemă de îndoire al armăturilor
 • Crearea planurilor de ansamblu (plan, secțiune, montaj)
 • Crearea desenelor de debitare și de asamblare
 • Crearea desenelor de piese turnate din beton (beton prefabricat)
 • Plotarea și listarea desenelor și a extraselor
 • Crearea extraselor (listele ansamblelor, listele pieselor)
 • Crearea extraselor de armătură (programarea îndoirii, greutăți, cantități)

Proprietățile de colaborare permit utilizatorilor:

 • Lucrul simultan la același model cu mai mulți utilizatori
 • Să fie în legătură strânsă cu alte instrumente și discipline
 • Vizualizarea modelelor Tekla cu Trimble Connect
 • Schimbul de date (formatul CIS/2, sisteme MIS)
 • Exportul CNC, DSTV
 • Importul și exportul de date prin intermediul linkurilor (FEM, SDNF, XML)
 • Importul și exportul de date prin intermediul IFC 2x2, 2x3 și Tekla Open APITM
 • Legături cu programe de analiză și proiectare pentru schimburi de date
 • Importul și exportul de date grafice 2D și 3D (DXF, DGN, DWG)