Construction modeling

Tekla Structures Construction Modeling este o configurație standard care permite ingineria sincronizată. Profesioniști în inginerie structurală și de proiectare pot colabora cu participanții la proiect și cu grupurile cointeresate, utilizând același model comun.

Funcția de modelare permite utilizatorilor:

 • Vizualizarea modelelor Tekla Structures (toate materialele și profilele)
 • Crearea și modificarea axelor
 • Modelarea pieselor și buloanelor (indiferent de material)
 • Crearea sudurilor
 • Adăugarea încărcărilor la un model
 • Crearea conexiunilor conceptuale
 • Modelarea armăturilor conceptuale
 • Crearea ansamblelor din piese de oțel
 • Crearea unităților de piese turnate din beton
 • Crearea conexiunilor automat presetate
 • Crearea etapelor de montaj
 • Vizualizarea informațiilor modelului în 4D (plan simulat)

Funcția de ieșire permite utilizatorilor:

 • Personalizarea indicatoarelor și rapoartelor
 • Crearea planurilor de ansamblu (plan, secțiune, montaj)
 • Plotarea și listarea desenelor și a rapoartelor
 • Crearea rapoartelor (listele ansamblelor, listele pieselor)

Proprietățile de colaborare permit utilizatorilor:

 • Lucrul simultan la același model cu maimulți utilizatori
 • Să fie înlegătură strânsă cu alte instrumente și discipline
 • Vizualizarea modelelorTekla cu ajutorulunui browser de internet
 • Schimbul de date (formatul CIS/2, sisteme MIS)
 • Exportul CNC, DSTV
 • Importul și exportul de date prin intermediul linkurilor (FEM, SDNF, XML)
 • Importul și exportul de date prin intermediul IFC 2x2, 2x3 șiTekla Open APITM
 • Importul și exportul de date grafice 2D și 3D (DXF, DGN, DWG)