Steel Detailing

Tekla Structures, Steel Detailing este o configurație standard cu funcționalități imbunătățite de modelare al oțelului. Utilizatorii pot crea modele 3D detaliate din orice tip de oțel și apoi genera informații corespunzătoare despre fabricare și montaj, împărtășite de către toți participanții la proiect.

Funcția de modelare permite utilizatorilor:

 • Vizualizarea modelelor Tekla Structures (toate materialele și profilele)
 • Crearea și modificarea axelor
 • Modelarea pieselor și buloanelor (indiferent de material)
 • Crearea sudurilor
 • Adăugarea încărcărilor la un model
 • Crearea ansamblelor din piese de oțel
 • Crearea nivelurilor ierarhice de asamblare
 • Crearea detaliată a conexiunilor de oțel
 • Crearea conexiunilor automat presetate
 • Crearea secvențelor de montaj
 • Vizualizarea informațiilor modelului în 4D (plan simulat)
 • Marcarea/numerotarea automată a pieselor

Funcțiile fluxului de lucru permit utilizatorilor:

 • Gestionați informațiile procesului de construcție pentru componentele clădirii
 • Creați-vă propria Structură detaliată orientată pe activități (WBS) mult mai ușor și rapid
 • Gestionați ciocnirile mult mai bine și mai rapid

Funcția de ieșire permite utilizatorilor:

 • Personalizarea indicatoarelor și extraselor
 • Crearea planurilor de ansamblu (plan, secțiune, montaj)
 • Crearea desenelor de debitare și de asamblare
 • Plotarea și listarea desenelor și a extraselor
 • Crearea extraselor (listele ansamblelor, listele pieselor)

Proprietățile de colaborare permit utilizatorilor:

 • Lucrul simultan la același model cu mai mulți utilizatori
 • Să fie în legătură strânsă cu alte instrumente și discipline
 • Vizualizarea modelelor Tekla cu Trimble Connect
 • Schimbul de date (formatul CIS/2, sisteme MIS)
 • Exportul CNC, DSTV
 • Importul și exportul de date prin intermediul linkurilor (FEM, SDNF, XML)
 • Importul și exportul de date prin intermediul IFC 2x2, 2x3 și Tekla Open APITM
 • Legături cu programe de analiză și proiectare pentru schimburi de date
 • Importul și exportul de date grafice 2D și 3D (DXF, DGN, DWG)