BIM explicat în termeni laici

"Termenul "Building Information Modeling" a fost stabilit de mulți ani, dar cuvântul "modelare" poate fi înșelător (este vorba doar de crearea de modele de clădiri?). În timp ce modelarea este o parte importantă, ea nu reflectă cu adevărat puterea completă a BIM. BIM se referă, de asemenea, la o metodă de lucru colaborativă care permite părților interesate să gestioneze și să conecteze informațiile disponibile ale proiectelor (grafice și non-grafice) pe tot parcursul ciclului de viață al proiectului, pentru a obține o mai mare transparență pentru toate părțile implicate." - citat thinkproject!.

În industria construcțiilor se vorbește din ce în ce mai mult despre BIM, dar dacă întrebi pe cineva, vei primi definiții diferite.

Unii spun că BIM este un tip de software sau că este modelul virtual 3D al clădirilor. Alții spun că BIM este un proces sau BIM nu este altceva decât colectarea tuturor datelor despre construcție într-o bază de date, care este ușor de interogat, atât într-un mod "vizual" cât și "numeric". Acum, să vedem BIM explicat în termeni laici.
Când vine vorba de BIM, totul începe cu un model digital al clădirii. Acest model este mult mai mult decât geometria pură a clădirii și niște texturi frumoase. Un model BIM adevărat este alcătuit din echivalentele virtuale ale pieselor reale folosite pentru construirea clădirii. Aceste elemente au toate caracteristicile - fizice și logice - ale omologilor lor reali. Aceste elemente inteligente sunt prototipuri digitale ale elementelor clădirii, cum ar fi pereții, coloanele, ferestrele, ușile, scările etc., care ne permit să simulăm clădirea și să înțelegem comportamentul acesteia în mediul virtual, înainte de începerea execuției.
Cu toate acestea, odată cu apariția tehnologiilor mobile, clienții, proprietarii de clădiri și operatorii beneficiază din ce în ce mai mult de accesul la modelele BIM. Acest lucru facilitează adoptarea BIM, astfel, în calitate de profesionist, nu-ți vei "permite" să ignori BIM-l.

Organismul Național de Standardizare a publicat versiunea română a standardelor BIM SR EN ISO 19650-1:2019, Organizarea informațiilor în format digital despre clădiri și lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informației construcției (BIM). Managementul informațiilor utilizând modelarea informației construcției. Partea 1: Concepte și principii și SR EN ISO 19650-2:2019, Partea 2: Etapa de livrare a activelor.

CONSOFT, pe lângă contribuția financiară, a participat în mod activ la lucrările comitetului tehnic ASRO/CT 335 în elaborarea acestor standarde, care pot fi achiziționate din Magazinul online ASRO.

Pentru ce se folosește BIM?

Vizualizare 3D
Deși pot exista mai multe scopuri diferite ale unui model BIM, el poate fi diferit atât în ​​ceea ce privește concentrarea, amploarea, complexitatea, nivelul detaliilor și profunzimea informațiilor adăugate. Desigur utilizarea cea mai evidentă a unui model BIM este pentru realizarea unor vizualizări ale obiectului proiectat. Acest lucru te ajută în decizia de proiectare prin compararea diferitelor alternative de design, cât și în "vânzarea" designului către client sau comunitatea locală.

Managementul schimbărilor
Dat fiind faptul că datele sunt stocate într-un loc central (modelul BIM), orice modificare a clădirii se va replica automat în fiecare vedere (planuri, secțiuni și elevații). Acest lucru nu numai că te ajută la crearea mai rapidă a documentației, dar și facilitează o asigurare riguroasă a calității prin coordonarea automată a livrabilelor.

Simularea clădirilor
Modelele BIM nu se limitează doar la arhitectură, ele cuprind și informații referitoare la specialități diferite (structuri, instalații, analiza sustenabilității, etc.) cu ajutorul acestora comportamentul clădirilor poate fi simulat în avans.

Gestionarea datelor
BIM conține și informații non-grafice, deoarece modelele 3D sunt îmbunătățite prin informații conexe, cum ar fi cantități sau alte specificații. De asemenea, pot fi incluse și dimensiuni suplimentare pentru planificarea și gestionarea timpului (4D) și a costurilor (5D).

Etapa operațională
Datele introduse într-un model BIM sunt utile nu numai în fazele de proiectare și execuție. Acestea pot fi utilizate pe întreaga durată a ciclului de viață a clădirii, ajutând la reducerea costurilor de funcționare și de administrare, care au ponderea cea mai mare din întregul cost al construcției.

CAD sau BIM?
BIM și CAD reprezintă două abordări fundamental diferite ale proiectării și documentării clădirilor.
Aplicațiile CAD (Computer Aided Design) imită procesul tradițional "hârtie și creion", fiind create desene electronice bi-dimensionale din elemente grafice 2D, cum ar fi linii, hașuri, text, etc. Desenele CAD, asemănătoare cu desenele tradiționale de pe hârtie, sunt create independent unele de celelalte, astfel modificările trebuie urmărite și implementate manual pe fiecare desen separat.
Aplicațiile BIM (Building Information Modeling) imită procesul real de construcție. În loc să creeze desene de linii, clădirile sunt practic modelate din elemente de construcție reale, cum ar fi pereți, ferestre, plăci, acoperișuri, etc., astfel permițând arhitecților să proiecteze clădiri într-un mod similar cu realitatea. Deoarece toate datele sunt stocate în modelul central al clădirii virtuale, modificările de proiect sunt urmărite automat pe desenele individuale (care sunt generate pe baza modelului). Cu această abordare integrată, BIM nu numai că oferă o creștere semnificativă a productivității, ci și o bază stabilă pentru o proiectare mai bine coordonată și un proces de construcție bazat pe modelul 3D.
În timp ce trecerea de la CAD la BIM este deja justificată de avantajele obținute în faza de proiectare, BIM oferă și alte avantaje în etapele de execuție și operațională. Informații suplimentare despre CAD vs. BIM vei găsi în documentul “CAD & BIM – Is there a Free Pass?” de Ralph Grabowski.

OPEN BIM Basics - curs online de 5 ore, care se concentrează pe cadrul teoretic care trebuie luat în considerare la implementarea BIM într-o practică de proiectare. Face referire pe primele standarde internaționale legate de BIM și anume ISO 19650-1,2.

Te poți înscrie la curs

Ce criterii trebuie să ai în vederea la alegerea unui instrument BIM?

Deși există mai multe soluții de proiectare bazate pe modele 3D, trebuie reținut că nu toate îndeplinesc în mod egal cerințele BIM. Următorul set de întrebări te ajută să evaluezi dacă o anumită soluție are toate caracteristicile necesare:

Care este "profunzimea" modelului BIM suportat?
În mod optim, modelul BIM ar trebui să furnizeze toate livrabilele pe întreaga durată de viață a proiectului. Există diferite nivele și adâncimi pentru a crea modele 3D - pornind de la modele conceptuale, prin modele 3D create pentru vizualizări, până la modele inteligente "reale". Deși modelele create pentru vizualizare conțin numai descrieri geometrice și texturi, modelele BIM reale, pe lângă geometrie, conțin și o multitudine de informații suplimentare necesare pentru a coordona, documenta, lista și gestiona clădirea.

La ce nivel soluția BIM sprijină interoperabilitatea?
Aplicarea metodei de lucru BIM presupune colaborare și coordonare interdisciplinară. Astfel este crucial ca instrumentul BIM să suporte standarde și fluxuri de lucru deschise, care să vă permită coordonarea, indiferent de tipul sau versiunea aplicațiilor folosite.

Archicad 26 aduce îmbunătățiri la partea de colaborare, documentare automatizată și personalizarea elementelor, astfel utilizatorii își pot dedica mai mult timp proceselor creative. În același timp, conform roadmap-ului prezentat, Archicad 26 depune bazele unei dezvoltări continue pentru viitoarele versiuni.

Mai multe informații despre Archicad 26

Soluția BIM suportă colaborarea în timp real bazată pe modele?

Proiectarea clădirilor este un proces de echipă. Astfel, este de importanță strategică, ca instrumentul BIM să-ți permită partajarea proiectelor de orice dimensiune și accesul la ele pentru toată echipa de proiectare. Pentru a afla mai multe despre partajarea de modele prin BIMcloud, vizitează pagina BIMcloud.

Soluția BIM oferă performanțe suficiente pentru proiecte mari/complexe?
Un proiect BIM include mult mai multe date decât desenele CAD tradiționale. Astfel creșterea dimensiunii proiectului are o relație strânsă cu cerințele de performanță. Prin urmare, o soluție BIM ar trebui să fie în stare să utilizeze cele mai recente îmbunătățiri hardware și tehnologii IT avansate precum 64 de biți și multi-procesarea.

Soluția BIM oferă conținut local suficient?
Interesul tău este ca soluția BIM să aibă conținut local bogat (șabloane de proiect, liste exemplu și seturi de atribute conform standardelor locale) de ex. cum are ROtemplate, suport tehnic local și centre de învățământ care să-ți ofere o paletă cât mai largă de cursuri de perfecționare.

BIM este un ansamblu de procese de colaborare pentru proiectarea, realizarea și utilizarea clădirilor.
BIM combină și interconectează toate datele relevante pe durata construcției și a ciclului de viață al clădirii.
OPEN BIM este o inițiativă ce susține comunicarea dintre aplicații diferite, folosind un format neutru (IFC și BCF).
BIM cu siguranță nu este un singur produs software.
BIM nu se folosește numai la proiecte mari.

Graphisoft a declanșat revoluția BIM în 1984 cu Archicad, primul program BIM dedicat arhitecturii.